Rösträtt §12/31-  nordisk konferens & barnmusikfestival!

16-17/5 Festival

Dessutom blir det en storslagen barnmusikfestival i Folkets park, Malmö. På scen står några av Sveriges mest välkända musiker, det bjuds på lokala förmågor och hela parken fylls med upptåg och underhållning.

Festivalen är alldeles gratis för alla! Är din förskola intresserad av att komma och vara med? Klicka här

Mer information om festivalen hittar du här!

For information in english click here.

VÄLKOMNA!

 

15-16/5 Konferens

Rösträtt bjuder in till stor nordisk konferens om musik som mänsklig rättighet. Det blir bland annat inspirerande föreläsare från Sverige, Island, Norge och Sverige, paneldebatt, workshops, mässa och boksläpp.  Läs mer och Anmäl dig här!

 

Barns rätt till musik på barns villkor!

Rösträtt är en radikal och genomgripande insats för musik på små barns villkor. Projektet handlar djupast sett om barns delaktighet och inflytande. Gemensam sång förkroppsligar ett demokratiskt samhälle där varje person har en röst och där varje röst räknas.

Rösträtt skapar förutsättningar för barns röstutveckling, musikskapande och medbestämmande. Projektet arbetar både med barn och vuxna och lyfter vuxna som förebilder och goda exempel. Rösträtt ökar kunskapen kring röst, skapande och delaktighet hos de vuxna som barnen möter både på förskolan och i hemmet.

Rösträtt §12/31- Nordisk konferens & Barnmusikfestival den 15,16,17 maj 2014!

I samarbete med Nordisk kulturfond och Malmö stad arrangerar vi en festival och konferens som tar avstamp i Barnrättskonventionens paragrafer 12 och 31 som handlar om barns rätt att uttrycka sin röst och barns rätt till kultur och musik. Under tre innehållsrika, spännande och musikaliska dagar manifesterar vi barnrösten på Malmö högskola och i Folkets park i Malmö. En konferens och festival för både små och stora barn. En konferens och festival som vänder sig till alla som har barn, är barn eller arbetar med barn och musik. Anmäl dig till konferensen här

Rösträtt – Ett treårigt projekt

År 1 nådde Rösträtt 1500 barn på 17 förskolor i fyra skånska kommuner. Rösträtt bygger modeller för att arbeta med musik och delaktighet tillsammans med barn och vuxna i förskolan.
År 2 nådde Rösträtt 4000 barn och 1000 vuxna på 50 förskolor i 15 skånska kommuner. Stor konsert i Baltiska hallen i Malmö med nyskrivna sånger av, med och för barn och professionella musiker/kompositörer. Rikskonferens. “Hela förskolan sjunger” i Staffanstorp och Skurup. Workshops, körsång, högskolekurs och nätverksträffar. Rösträtt LABB.
År 3 har Rösträtt på olika sätt arbetat med och mött över 5000 förskolebarn och 3000 pedagoger. Rösträtt har arbetat med drygt 200 förskolor och ett 20-tal kommuner i hela Sverige. Detta tredje år satsar vi på kunskapsspridning i och utanför Sverige och på samarbeten med Sveriges Musik- och Kulturskolor. Malmö högskola startar förskolelärarutbilning med musikprofil. Vi arbetar med en bok och spelar in den musik som har gjorts i projektet. Och vi laddar för Rösträtt §12/31- Barnmusikfestival & Nordisk konferens!