Swedish spring has finally arrived! Do you recognise these famous Swedish spring flowers? The white is called a “krokus” and the blue is a “blåsippa”. In English the blåsippa is called a blue anemone. There is also a lovely Swedish song about the “blåsippa”:

 

Blåsippan ute i backarna står,
niger och säger att nu är det vår.
Barnen de plocka små sipporna glatt,
rusa sen hem under rop och skratt.

Mor, nu är våren kommen, mor
Nu får vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna stå,
har varken skor eller strumpor på.

Mor i stugan, hon säger så:
– Blåsippor aldrig snuva få.
Än fä ni gå med strumpor och skor,
än är det vinter kvar, säjer mor.

 

Here it is sung by Tommy Körberg: